ขยะอุตสาหกรรม แบบไหนที่ควรนำไปกำจัดด้วยกระบวนการหมักทำปุ๋ย?

การกำจัดขยะอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการหมักทำปุ๋ย (083) ถือเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดวิธีหนึ่ง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงนิยมเลือกกำจัดขยะอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
-โรงงานอาหาร เครื่องดื่ม
-โรงงานกระดาษ เยื่อกระดาษ
-โรงงานเกษตรแปรรูป

แต่ !….โรงงานประเภทอื่นๆ อย่าเพิ่งน้อยใจไป หากขยะอุตสาหกรรมของท่านเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์นี้ ก็สามารถนำไปทำปุ๋ยได้เช่นกัน