รู้หรือไม่? เลขประจำตัว 13หลัก ออกให้ผู้ก่อกำเนิด…

ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายที่มีของเสียอันตรายมากกว่า 100 กิโลกรัมต่อเดือนขึ้นไปเท่านั้น ที่ต้องขอเลขประจำตัว 13 หลัก DIW-G-XXXXXXXXX กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แต่!!!!! ผู้ก่อกำเนิดของเสียไม่อันตราย ใช้เลขประจำตัวในการเข้าระบบเป็น เลขทะเบียนโรงงานของตัวเองได้เลย