วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย (เลขประจําตัว 13 หลัก)

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย (เลขประจําตัว 13 หลัก)
หมายถึง รหัสที่กรมโรงงานออกให้สําหรับผู้ที่ดําเนินการเกี่ยวกับของเสียที่นำออกนอกบริเวณโรงงาน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.diw.go.th จากนั้นคลิกที่เมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์”

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย

2. คลิกที่เมนู “ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)”

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย

3. คลิกที่เมนู “สมัครใช้บริการสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน”

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย

4. ระบบจะแสดงขั้นตอนการสมัครใช้บริการ จากนั้นคลิกที่เมนู “สมัครใช้บริการ”

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “สมัครใช้บริการ”

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย

*เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว*
ระบบจะแสดงเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิด และรหัสผ่านให้ทางหน้าจอทันที