บริการรับทำลายสินค้า

บริการรับทำลายสินค้า

บริการรับทำลายสินค้า ถูกต้องตามข้อกำหนดสรรพากร

เราให้บริการ ทำลายสินค้าเสื่อมสภาพ ทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ทำลายสินค้าหมดอายุ ทำลายบรรจุภัณฑ์ กำจัดสินค้าได้ทุกชนิด เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ ชุดยูนิฟอร์ม กระเป๋า รองเท้า คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร และอื่นๆ ด้วยเครื่อง Plastic Crusher Machine บดย่อยทำลายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสินค้าหลุดแน่นอน พร้อมออกหนังสือรับรอง และมีภาพถ่ายยืนยันการทำลาย ทุกขั้นตอนดำเนินการถูกต้องตามกฏหมาย ปลอดภัย มั่นใจได้

บริการรับทำลายสินค้า แบบถูกกฎหมาย?

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยีฯ ให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม เราเป็นผู้เชี่ยวชาญกว่า20ปีด้านจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ให้บริการทั่วประเทศ 24ชม.

ทำลายสินค้าอย่างไร จึงเป็นที่ยอมรับของสรรพากร หรือ สมอ.?

ความหมายของ”การทำลายสินค้า”
สรรพากร

ตามประมวลรัษฎากร การ “ขาย”สินค้าแล้วได้รายได้กลับมานั้น จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม
แต่ !! แต่หากสินค้าชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพ จึงจำเป็นจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การบริจาค การรีไซเคิล คำถามต่อมาคือ จะต้องเสียภาษีหรือไม่ ?
คำตอบคือ..จะต้องเสียภาษีเนื่องจากตามประมวลรัษฎากรยังถือว่าเป็นการ “ขาย” แต่จะทำอย่างไรจึงจะไม่เสียภาษี คำตอบคือต้อง “ทำลาย” สินค้าเท่านั้น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้กำหนดให้มีการกำกับดูแลมาตรฐานของสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ทั้งด้านรูปแบบ ส่วนประกอบ ความสามารถ ความทนทาน ความปลอดภัย รวมไปถึงการทำหีบห่อ วิธีการบรรจุเพื่อให้สินค้า/ผลิตภัณฑ์
เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและไม่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งหากตรวจพบว่ามีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสั่ง “ทำลายสินค้า” ดังกล่าวให้เสียภาพ

จากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่า “สรรพากร” หรือ “สมอ.” มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าที่เสื่อมสภาพ หรือไม่เป็นตามข้อกำหนด ว่าจะต้องมีการทำให้เสียภาพ หรือทำลายให้สิ้นซากเท่านั้น

การให้ บริการรับทำลายสินค้า

1. ทำให้เสียรูปด้วยเครื่องตัด หรือเครื่องอัด
2. นำเศษซากที่เกิดทำลายไปกำจัดไปฝังกลบหรือเผาทำลาย

ทำลายอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

 1. มีใบอนุญาต 105 และ 106
 2. รถขนส่งมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.8)
 3. รถขนส่งมีระบบการติดตาม (GPS)
 4. สามารถเยี่ยมชมการทำลายได้ทุกขั้นตอน
 5. มีเอกสาร รูปถ่าย วิดีโอคลิป เพื่อรับรองการทำลาย ฟรี
 6. ประสานงาน ดำเนินการกับ สรรพกรและสมอ.ฟรี

ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า สินค้าและของเสียของคุณจะถูกทำลายสิ้นสภาพแน่นอน และถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมกับมีหนังสือรับรอง ทำลายสินค้า เพื่อใช้ในการยืนยันกับ สรรพากร หรือ สมอ. โดยที่มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษากับคุณตลอดเวลา

บริการรับทำลายสินค้า

รับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดขยะอันตาย สารเคมี กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ กำจัดขยะมูลฝอย รับทำลายสินค้า กำจัดซากแผงโซล่าเซลล์ โดยนำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105 (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อน เช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (039)

Products off spec Live

ล้ำไปอีกขั้น! กับการให้บริการทำลายสินค้า ที่ให้คุณได้ดู Live สดขั้นตอนการทำลาย เหมือนได้เข้าไปดูที่หน้างานด้วย 3มุมกล้อง ให้คุณได้รับชมอย่างจุใจ 1ชม.เต็ม

บริการทำลายสินค้าพร้อมรับชม Live สด ดีอย่างไร?
- ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมการทำลายสินค้าที่หน้างานด้วยตนเอง มีเวลาให้คุณได้ทำงานอื่นๆระหว่างรับชม Live
- ไม่ต้องทนร้อน ไม่ต้องเหนื่อย หรือได้กลิ่นของเสียอีกต่อไป นั่งดู Live สบายๆผ่านหน้าจออุปกรณ์ของท่าน พร้อมกับสามารถสนทนากับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้
- สามารถบันทึก VDO หรือภาพถ่ายระหว่าง Live ด้วยอุปกรณ์ของท่านได้ มั่นใจของไม่หลุด และมีหลักฐานยืนยันเป็นเอกสารจากทางเรา

Products off spec Live

ล้ำไปอีกขั้น! กับการให้บริการทำลายสินค้า ที่ให้คุณได้ดู Live สดขั้นตอนการทำลาย เหมือนได้เข้าไปดูที่หน้างานด้วย 3มุมกล้อง ให้คุณได้รับชมอย่างจุใจ 1ชม.เต็ม

บริการทำลายสินค้าพร้อมรับชม Live สด ดีอย่างไร?
– ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมการทำลายสินค้าที่หน้างานด้วยตนเอง มีเวลาให้คุณได้ทำงานอื่นๆระหว่างรับชม Live
– ไม่ต้องทนร้อน ไม่ต้องเหนื่อย หรือได้กลิ่นของเสียอีกต่อไป นั่งดู Live สบายๆผ่านหน้าจออุปกรณ์ของท่าน พร้อมกับสามารถสนทนากับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้
– สามารถบันทึก VDO หรือภาพถ่ายระหว่าง Live ด้วยอุปกรณ์ของท่านได้ มั่นใจของไม่หลุด และมีหลักฐานยืนยันเป็นเอกสารจากทางเรา

บริการรับทำลายสินค้า

บริการทำลายสินค้าอุตสาหกรรม

รับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดขยะอันตาย สารเคมี กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ กำจัดขยะมูลฝอย รับทำลายสินค้า กำจัดซากแผงโซล่าเซลล์ โดยนำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105 (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อน เช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (039)

ทำลายสินค้า กากอุตสาหกรรม

การทำลายสินค้าหรือการกำจัดกากอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีวิธีการและข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ต่อไปนี้เป็นรูปแบบการทำลายกากอุตสาหกรรมที่พบบ่อย:

 1. การฝังกลบ (Landfilling)

  • เป็นการนำกากอุตสาหกรรมไปฝังในสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยใช้ดินหรือวัสดุอื่นๆ ปกคลุม
  • ข้อดี: ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ข้อเสีย: อาจเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การรั่วไหลของสารพิษลงสู่ดินและน้ำใต้ดิน
 2. การเผาไหม้ (Incineration)

  • เป็นการเผากากอุตสาหกรรมด้วยความร้อนสูงจนเป็นเถ้า
  • ข้อดี: ลดปริมาณของกากอุตสาหกรรมได้มาก
  • ข้อเสีย: อาจเกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้
 3. การรีไซเคิล (Recycling)

  • เป็นการนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการแยกและแปรรูป
  • ข้อดี: ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะ
  • ข้อเสีย: ต้องการการจัดการที่มีประสิทธิภาพและการลงทุนสูง
 4. การใช้เป็นพลังงาน (Energy Recovery)

  • เป็นการนำกากอุตสาหกรรมมาใช้ในการผลิตพลังงาน เช่น การเผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้า
  • ข้อดี: สร้างพลังงานทดแทนและลดปริมาณขยะ
  • ข้อเสีย: อาจเกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้
 5. การบำบัดด้วยวิธีทางเคมี (Chemical Treatment)

  • เป็นการใช้สารเคมีในการบำบัดกากอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ไม่เป็นอันตราย
  • ข้อดี: ลดความเป็นพิษของกากอุตสาหกรรม
  • ข้อเสีย: อาจเกิดสารตกค้างที่ยังมีความเป็นอันตราย
 6. การบำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพ (Biological Treatment)

  • เป็นการใช้จุลินทรีย์หรือพืชในการบำบัดกากอุตสาหกรรม
  • ข้อดี: เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ข้อเสีย: ใช้เวลานานและต้องการพื้นที่มาก

การเลือกใช้วิธีการทำลายกากอุตสาหกรรมจะขึ้นอยู่กับประเภทของกากอุตสาหกรรม ความเป็นอันตราย และข้อกำหนดทางกฎหมายของแต่ละประเทศ

เราพร้อมให้คำแนะนำการ ทำลายสินค้า ทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฏหมาย 💯

 • ได้รับการรับรองระบบ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบัน SOCOTEC
 • กำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • ซื้อกากของเสียบางประเภทจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับทำลายสินค้า ทุกชนิด
 • ขนส่งกากของเสีย
 • นำ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

📌 สอบถามและติดต่อบริการ
LINE : https://bit.ly/2Ng9WrS

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนเนอร์ ทินเนอร์ จำกัด  รองรับปัญหากากของเสียอุตสาหกรรมและมลพิษในองค์กรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมปฏิบัติการประมวลผลที่มีการตรวจสอบกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและตามระเบียบทาง กฎหมายสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ 

EN-TECH  คือทางออกที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาในการจัดการอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ติดต่อสอบถาม 

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

 เงื่อนไขการให้บริการ

✅ รับกำจัดกากอุตหกรรมขั้นต่ำ 100 กิโลกรัม

✅ ให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท โรงพยาบาล และราชการ เท่านั้น

✅ ให้บริการลูกค้าที่มีแผนดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี

✅ ให้บริการทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศ บ่อน้ำเสีย,บ่อเก็บน้ำ,ถังไซโลวัตถุดิบ

❎ ไม่รับซื้อกากอุตสาหกรรม

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ รับทำลายสินค้า

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส