ทำความสะอาดบ่อบัด ครบวงจร ตลอด 24 ชม.

ทำความสะอาดบ่อบัด

การดูแล และบำรุงรักษาบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง การทำความสะอาดบ่อบำบัดอย่างถูกต้อง และเป็นประจำจะช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการสะสมของตะกอนและสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของพนักงานของคุณ รวมถึงข้อดี และประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการเลือกใช้บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดกับ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและบำบัดน้ำเสียในประเทศไทย

8 ข้อดี ทำความสะอาดบ่อบัด

กับ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

 1. ทีมงานมืออาชีพ และประสบการณ์สูง ในการทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย การที่ทีมงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด
 2. ทีมงานมีใบอนุญาตการทำงาน ในสถานที่สูง และอับอากาศ ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งการมีใบอนุญาต และการฝึกอบรมที่เหมาะสม ทำให้มั่นใจได้ว่างานจะดำเนินไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทันสมัย สำหรับการทำความสะอาดบ่อบำบัด ซึ่งช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาการทำงานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ
 4. การปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการจัดการของเสีย และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการทำงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
 5. การให้บริการครอบคลุม และครบวงจร ของการทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่การทำความสะอาด การตรวจสอบ การกำจัด ไปจนถึงการให้คำปรึกษา ทำให้คุณสามารถรับบริการทั้งหมดได้จากที่เดียว ลดความยุ่งยากในการติดต่อประสานงานกับหลายบริษัท
 6. พร้อมเข้างานด่วนภายใน 2 วัน ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงจากการที่ระบบบำบัดน้ำเสียขัดข้อง
 7. พร้อมประสานงานให้ลูกค้าทราบตลอดเวลา ทำให้คุณทราบถึงความคืบหน้าของงาน และสามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาได้ตลอดเวลา
 8. การันตีความปลอดภัย 100% ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ทั้งในด้านการใช้อุปกรณ์ การปฏิบัติงานในพื้นที่อันตราย และการฝึกอบรมทีมงานอย่างเข้มงวด

ด้วยข้อดีทั้งหมดนี้ การเลือกใช้บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดกับ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

หากไม่ ทำความสะอาดบ่อบัด

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่าน

การละเลยการทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำไปสู่ปัญหาและความเสี่ยงหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้:

 1. การสะสมของตะกอนและสารเคมี

เมื่อบ่อบำบัดไม่ได้รับการทำความสะอาดเป็นระยะ ตะกอนและสารเคมีจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การสะสมของตะกอนสามารถทำให้ท่อและปั๊มอุดตัน ส่งผลให้ระบบทั้งหมดขัดข้อง

 1. ลดประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียที่เต็มไปด้วยตะกอนและสิ่งสกปรกจะไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณภาพน้ำที่ปล่อยออกไปมีสารปนเปื้อนสูง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

 1. เสี่ยงต่อการถูกปรับหรือปิดกิจการ

หากน้ำเสียที่ปล่อยออกมาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โรงงานของคุณอาจถูกปรับเงินหรือแม้กระทั่งถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราวหรือถาวร การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ

 1. ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสมสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปนเปื้อนน้ำใต้ดิน การทำลายระบบนิเวศในแม่น้ำและทะเล การทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และการปนเปื้อนในดิน

 1. ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน

การสะสมของตะกอนและสารเคมีในบ่อบำบัดสามารถก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานในโรงงาน เช่น โรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนัง

 1. เพิ่มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

การละเลยการทำความสะอาดบ่อบำบัดอาจทำให้ระบบขัดข้องและต้องมีการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ การซ่อมแซมฉุกเฉินมักจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ทำเป็นระยะ

 1. ขาดความเชื่อมั่นจากลูกค้าและคู่ค้า

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสามารถส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงงานในสายตาของลูกค้าและคู่ค้า การที่โรงงานไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอาจทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ

หากกำลังมีปัญหา ใช้บริการทำความสะอาดกับ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

การเลือกใช้บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดจาก บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด จะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงและอุปกรณ์ทันสมัย เราพร้อมให้บริการครอบคลุมและครบวงจร พร้อมทั้งการันตีความปลอดภัย 100%

อย่าปล่อยให้ปัญหาสะสมจนกลายเป็นภัยใหญ่ หันมาใช้บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดกับเรา เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกด้าน ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี!

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด  รองรับปัญหาของกากของเสียอุตสาหกรรมและมลพิษในองค์กรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมปฏิบัติการประมวลผลที่มีกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและตามระเบียบทาง กฎหมายสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ 

EN-TECH  คือทางออกที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาในการจัดการอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

 เงื่อนไขการให้บริการ

✅ รับกำจัดกากอุตหกรรมขั้นต่ำ 100 กิโลกรัม

✅ ให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท โรงพยาบาล และราชการ เท่านั้น

✅ ให้บริการลูกค้าที่มีแผนดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี

✅ ให้บริการทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศ บ่อน้ำเสีย,บ่อเก็บน้ำ,ถังไซโลวัตถุดิบ

❎ ไม่รับซื้อกากอุตสาหกรรม

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อจังหวัดที่เราให้บริการ ทำความสะอาดบ่อบำบัด

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ นครเจริญ ขอนแก่น อุดรธานีเลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรกำแพง ตาก สุโขทัย พิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลาตู สลตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส