เปิดโปงกลลวง สังหารธรรมชาติ ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม อย่างผิดกฎหมายไม่เพียงแต่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย แต่ยังเป็นการสังหารธรรมชาติที่ไม่สามารถยอมรับได้ กากอุตสาหกรรมเหล่านี้มักมีสารพิษและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ การทิ้งอย่างไม่ถูกต้องไม่เพียงแต่ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนและระบบนิเวศที่อยู่รอบข้าง

โดยการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎหมาย แต่ยังเป็นการสังหารธรรมชาติที่ไม่อาจยอมรับได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้นำเสนอบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสูงสุด เรามุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม ของเรา

 • การรวบรวม และ ขนย้ายกากอุตสาหกรรม เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการรวบรวมและขนย้ายกากอุตสาหกรรมจากโรงงานของคุณไปยังสถานที่กำจัดอย่างปลอดภัย
 • การกำจัด และ บำบัดกากอุตสาหกรรม เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสารพิษใดๆ เหลืออยู่ที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 • การให้คำปรึกษาด้าน การจัดการกากอุตสาหกรรม ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. และแนวทางในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กากอุตสาหกรรม คืออะไร?

กากอุตสาหกรรม (Industrial Waste) หมายถึงของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ กากอุตสาหกรรมเหล่านี้มีความหลากหลายและซับซ้อน ขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของกากอุตสาหกรรม

 1. กากอุตสาหกรรมทั่วไป คือ ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและสามารถกำจัดได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการพิเศษ เช่น เศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษพลาสติก
 2. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย คือ ของเสียที่มีสารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์ เช่น สารเคมีตกค้าง กากน้ำมัน กากจากกระบวนการชุบโลหะ กากจากการผลิตยาและสารเคมี

ผลกระทบจากกากอุตสาหกรรม

กากอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้ ดังนี้

 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กากอุตสาหกรรมสามารถทำลายดิน น้ำ และอากาศได้ สารเคมีที่รั่วไหลจากกากอุตสาหกรรมอาจทำให้แหล่งน้ำและดินปนเปื้อน เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อพืช สัตว์ และระบบนิเวศโดยรวม
 • ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ การสัมผัสหรือรับสารเคมีจากกากอุตสาหกรรมสามารถทำให้เกิดโรคและอาการต่างๆ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง และปัญหาสุขภาพอื่นๆ

การจัดการกากอุตสาหกรรม

เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบจากกากอุตสาหกรรม การจัดการกากอุตสาหกรรม ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้:

 1. การรวบรวมและคัดแยก การรวบรวมกากอุตสาหกรรมจากแหล่งกำเนิด และคัดแยกตามประเภทเพื่อให้สามารถกำจัดได้อย่างเหมาะสม
 2. การขนย้ายและจัดเก็บ การขนย้ายกากอุตสาหกรรมไปยังสถานที่กำจัด โดยใช้วิธีการที่ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหล
 3. การบำบัดและกำจัด การบำบัดกากอุตสาหกรรมเพื่อลดความเป็นพิษ และการกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมาย
 4. การนำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิล การนำกากอุตสาหกรรมที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณของเสีย

การจัดการกากอุตสาหกรรม อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ แต่ยังส่งเสริมความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรมด้วย

กลวิธีการ ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ที่พบบ่อย

 1. การทิ้งกากในพื้นที่รกร้าง หลายโรงงานอุตสาหกรรมมักเลือกทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่รกร้างหรือป่าลึก เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งการกระทำนี้ไม่เพียงแต่ทำลายธรรมชาติ แต่ยังทำให้สัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นได้รับอันตรายจากสารเคมีที่รั่วไหล
 2. การใช้บริษัทขนส่งปลอม บางบริษัทอาจใช้วิธีการจ้างบริษัทขนส่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในการขนย้าย และทิ้งกากอุตสาหกรรม วิธีนี้ช่วยให้ผู้กระทำผิดหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. การทิ้งกากลงในแหล่งน้ำ หนึ่งในวิธีที่อันตรายที่สุด คือการทิ้งกากอุตสาหกรรมลงในแหล่งน้ำ ทั้งนี้เพื่อปกปิดร่องรอยการกระทำผิด แต่กลับทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อนสารเคมี ทำลายระบบนิเวศน์น้ำ และเสี่ยงต่อสุขภาพของชุมชนที่ใช้น้ำจากแหล่งนั้น

วิธีการป้องกันและการดำเนินการ

 1. การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทขนส่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอย่างผิดกฎหมาย
 2. การรณรงค์ให้ความรู้ ควรมีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการทิ้งกากอุตสาหกรรมอย่างผิดกฎหมาย และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทำผิด
 3. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตาม การใช้เทคโนโลยี เช่น การติดตามผ่าน GPS และการใช้โดรนในการตรวจสอบพื้นที่รกร้าง สามารถช่วยในการติดตามและป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โทษสำหรับการ ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

กฎหมายหลัก ที่เกี่ยวข้องกับการ ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ในประเทศไทย ได้แก่:

 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ประมวลกฎหมายอาญา

โทษ สำหรับการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับประเภทของกากอุตสาหกรรม และพฤติการณ์การกระทำ โดยแบ่งเป็น 3 กรณีหลัก ดังนี้

 1. กากอุตสาหกรรมทั่วไป
 • มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
 • มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 1. กากอุตสาหกรรมอันตราย
 • มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดการวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 โดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
 • มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 23 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 42 ของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานปล่อยกากของเสียออกจากโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
 • มาตรา 96 ของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • มาตรา 97 ของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ปล่อยกากของเสียอันตรายออกจากโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 1. กากอุตสาหกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม
 • มาตรา 299 ของประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดกระทำด้วยประมาทเลินเล่อในประการที่น่าจะเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น และเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 300 ของประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อในประการที่น่าจะเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น และเป็นเหตุให้คนตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากที่กล่าวมา

   การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎหมาย แต่ยังสังหารธรรมชาติอย่างไม่อาจยอมรับได้ ด้วยสารพิษและสารเคมีที่เป็นอันตราย กากอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบเหล่านี้ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการ 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและมาตรฐานสูงสุด ร่วมมือกับเราเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด มุ่งมั่นตอบสนองต่อปัญหากากของเสียอุตสาหกรรมและมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการรวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมปฏิบัติการขนส่งที่มีความสามารถในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หากสนใจสามารถ ติดต่อสอบถาม

EN-TECH คือ ทางออกที่ตอบโจทย์ทุกปัญหา ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ติดต่อสอบถาม 

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อจังหวัดที่เราให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นนทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิส