รีไซเคิล ถังเหล็กเก่า ปนเปื้อน สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม

ถังเหล็กเก่า

   โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้ภาชนะถังเหล็กมาอย่างยาวนาน ถือเป็นวัสดุที่มีความทนทานสูง และสามารถใช้งานได้หลากหลาย แต่เมื่อเกิดการชำรุดหรือเสื่อมสภาพคนส่วนใหญ่มักจะนำไปทิ้งเป็นขยะ จนทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาภาชนะถังเหล็กปนเปื้อน ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ได้อีกครั้ง ด้วยวิธีการซ่อมแซม และล้างบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยแนวคิดนี้ไม่เพียงแต่ยืดอายุการใช้งานของภาชนะบรรจุภัณฑ์แต่ยังช่วยลดปริมาณขยะได้อีกด้วย

   การรีไซเคิลถังเหล็กเก่าที่ปนเปื้อนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถช่วยในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก การทำงานกับวัสดุที่ถูกทิ้งไว้ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

   เราต้องเข้าใจว่าถังเหล็กเก่าที่ปนเปื้อนไม่ใช่เพียงขยะที่ต้องการการกำจัดเท่านั้น แต่ยังเป็นทรัพยากรที่มีค่า ที่สามารถนำมาฟื้นฟู และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยกระบวนการที่ถูกออกแบบมาอย่างดี ถังเหล็กเหล่านี้สามารถกลายเป็นวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ในสวน หรือแม้กระทั่งศิลปะที่มีค่าสำหรับการตกแต่ง

   อย่างไรก็ตาม กระบวนการรีไซเคิลเหล่านี้ต้องการการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระดับที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น การรีไซเคิลถังเหล็กที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าสารเคมีเหล่านั้นไม่ได้รั่วไหลไปยังสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

สารเคมีอันตรายที่อาจปนเปื้อนในถังเหล็กเก่า

ถังเหล็กเก่าอาจมีสารเคมีอันตรายที่ตกค้างจากการใช้งานก่อนหน้า ซึ่งรวมถึง:

 • สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่สามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทางเดินหายใจและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ
 • สารหนูและสารโลหะหนักอื่น ๆ ที่สามารถสะสมในระบบนิเวศและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
 • สารเคมีก่อมะเร็งและสารก่อการเกิดพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ผลกระทบต่อสุขภาพ

การสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้สามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจำนวนมาก รวมถึง

 • ปัญหาทางเดินหายใจ
 • ระบบประสาทได้รับความเสียหาย
 • ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็ก
 • เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง

สำหรับสิ่งแวดล้อม สารเคมีเหล่านี้สามารถปนเปื้อนดินและน้ำ ทำลายระบบนิเวศน์ และเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า

วิธีการจัดการถังเหล็กเก่าปนเปื้อนอย่างปลอดภัย

 1. การประเมินและการจำแนกประเภท ก่อนอื่นต้องประเมินและจำแนกประเภทถังเหล็กเพื่อระบุประเภทของสารปนเปื้อนที่อาจมีอยู่
 2. การใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ควรใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคลเช่น หน้ากากป้องกัน ถุงมือ และชุดป้องกันในขณะจัดการกับถังเหล็กที่ปนเปื้อน
 3. การกำจัดอย่างปลอดภัย สำหรับถังที่มีสารปนเปื้อนอันตราย ควรจัดการและกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้แน่ใจว่าสารเคมีเหล่านี้ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
 4. การรีไซเคิล หลังจากที่ถังเหล็กถูกทำความสะอาดและปลอดภัยจากสารปนเปื้อน สามารถนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

การจัดการกับถังเหล็กเก่าที่ปนเปื้อนต้องใช้ความระมัดระวังและความเชี่ยวชาญเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การทำงานร่วมกับหน่วยงานและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์การรีไซเคิล ถังเหล็กเก่า ปนเปื้อน 

ด้านสิ่งแวดล้อม

1.ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

   วิธีการรีไซเคิลโลหะถือเป็นการลดความต้องการทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากโลหะสามารถรีไซเคิลได้หลายครั้ง โดยไม่สูญเสียคุณภาพ

2.ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

   จากการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิตโลหะ จะช่วยลดพลังงานในกระบวนการผลิตได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตแร่ธาตุดิบ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

3.ลดการปล่อยมลพิษจากการขุดแร่เหล็ก

   เนื่องจากไม่ต้องทำการขุดแร่เหล็ก จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทำเหมืองได้ และยังช่วยลดการปนเปื้อนของน้ำและดินจากการทิ้งขยะโลหะ ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดมลพิษเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ด้านอุตสาหกรรม

1.ส่งเสริมความยั่งยืน

   เนื่องจากองค์กรที่มีการใช้วัสดุรีไซเคิลสามารถสื่อสารในเรื่องความพยายามของตนเองในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาด

2.ส่งเสริมการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลง

   ด้วยความต้องการสินค้าที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมที่ใช้วัสดุรีไซเคิล จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้ดี

3.นวัตกรรมและพัฒนาการ

   การค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการรีไซเคิลและใช้โลหะรีไซเคิลสามารถนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืน

   โดยรวมแล้ว การลดปริมาณขยะโลหะ มีส่วนช่วยในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน ที่ทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัด แต่ความต้องการสำหรับการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น

ขั้นตอนการบริการรีไซเคิล ถังเหล็กเก่า

 • ติดต่อ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • แจ้งประเภท และจำนวนถังที่ต้องการรีไซเคิล
 • บริษัทฯ จะประเมินราคาค่ากำจัดถัง
 • นัดหมายเพื่อรับถัง

วิธีการรีไซเคิล ถังเหล็กเก่า

 • นำถังทำความสะอาด
 • ตรวจสอบรอยรั่ว หรือรอยแตกของภาชนะ
 • ล้างถังด้วย Solvent 2 (ครั้ง)
 • ซ่อมแซมถังเหล็กให้กลับมาใช้งาน หรือจำหน่าย

 

จากที่กล่าวมา

   การซ่อมแซม และล้างบรรจุภัณฑ์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังสร้างคุณค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม และเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าองค์กรและธุรกิจต่างๆ มีความมุ่งมั่นในการรักษาโลกใบนี้ให้ยั่งยืน ด้วยการลด, ใช้ซ้ำ, รีไซเคิล, และซ่อมแซม ซึ่งเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับทั้งมนุษย์ และโลกของเรา

   แต่ถ้าหากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกำจัดกากอุตสาหกรรม หรือรีไซเคิล การเลือกใช้บริการจาก En-technology จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณกำลังวางใจงานสำคัญนี้ไว้ในมือของผู้เชี่ยวชาญ ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 20 ปี


ขั้นตอนการให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด
 2. ดูหน้างานว่าเป็น waste ประเภทไหนบ้าง อันตรายหรือไม่อันตราย
 3. ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน เช่น รถกระบะ4ล้อ, Roll off  Box ,  Roll off  Tank
 4. เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบื้องต้น
 5. จัดทำใบเสนอราคาภายใน 2 วัน
 6. วิเคราะห์ LAB 7  วัน (ฟรี)
 7. ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
 8. เซลล์จะไปรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน ใช้เวลา 7 วัน
 9. ส่งผลวิเคราะห์ให้กับทางลูกค้า
 10. ขออนุญาตกับกรมโรงงาน (3-5วัน)
 11. ลูกค้าที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตในระบบกรมโรงงาน ทางเอ็นเทคฯ ดำเนินการสมัครการใช้บริการให้จนแล้วเสร็จ
 12. Support ข้อมูลการยื่นขออนุญาตให้กับลูกค้า (พร้อมผลวิเคราะห์ ถ้ามี)
 13. มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ ใช้เวลาประเมาน 3-5 วัน
 14. แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า 12 ชั่วโมง – รถขนส่ง บริการ 24 ชั่วโมง
 15. เซลล์เช็ครถขนส่งให้กับลูกค้า
 16. เซลล์จัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ รีไซเคิล ถังเหล็ก

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส