การจัดการขยะพลาสติก ด้วยวิธีการรีไซเคิล

การจัดการขยะพลาสติก

   ในยุคที่ความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง การรีไซเคิลพลาสติกจึงได้กลายเป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่สังคมทั่วโลกให้ความสนใจ ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายของขยะพลาสติก โดยการรีไซเคิลพลาสติกนั้น ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดการปล่อยมลพิษ และก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอีกด้วย

   พลาสติกเป็นวัสดุที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งในประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นกว่า 2 ล้าน ตันต่อปี! ถึงแม้พลาสติกจะเป็นวัสดุที่ใช้ง่ายและสะดวกที่สุด แต่รู้หรือไม่ว่าพลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากใช้เวลานานหลายร้อยปี จึงก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก เกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง 

  บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญต่อการรีไซเคิลพลาสติกมาโดยตลอด เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน โดยการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นประโยชน์ ซึ่งดีกว่าการทิ้งแบบปกติทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม การจะนำพลาสติกไปรีไซเคิล จำเป็นที่จะต้องคัดแยกประเภทของพลาสติก เพื่อที่จะนำไปรีไซเคิลด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เพียงแต่เป็นการรักษ์โลกเท่านั้น แต่ยังเป็นการเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การเริ่มต้นด้วยขั้นตอนเล็กๆ เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้ ด้วยการร่วมมือกัน เราสามารถลดผลกระทบของขยะพลาสติก และรักษาความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมสำหรับรุ่นต่อไป

ประเภทพลาสติก ได้แก่

ประเภทที่ 1 พลาสติกอันตรายที่มีการปนเปื้อนสารเคมี

ประเภทที่ 2 พลาสติกธรรมดาที่ไม่อันตราย

วิธีการคัดแยกพลาสติก

   การคัดแยกพลาสติก แต่ละประเภทสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์หมายเลขภายในสามเหลี่ยม ที่ระบุอยู่บนบรรจุภัณฑ์ และลักษณะการใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทนั้นๆ จากนั้นล้างทำความสะอาดพลาสติกให้ปราศจากเศษอาหาร คราบไขมัน และสิ่งปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆ เพื่อการจัดเก็บพลาสติกแต่ละประเภท และนำพลาสติกไปรีไซเคิลได้ถูกประเภท ของพลาสติกแต่ละชนิด

วิธี การจัดการขยะพลาสติก ด้วยการรีไซเคิล

   การรีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ด้วยการนำพลาสติกเหลือใช้กลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการนี้ไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด แต่ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย บทความนี้จะสำรวจวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการรีไซเคิลขยะพลาสติก ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การแยกแยะ ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปให้กลายเป็นพลังงานต่างๆ

1.การนำพลาสติกอันตรายที่ไม่ใช้แล้วแปลงเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (042)

2.การนำพลาสติกแปลงเป็นความร้อน เพื่อได้กลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้า (043)

3.การนำพลาสติกอันตรายแปลงเป็นความร้อน เพื่อได้กลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้า (048)

   เราขอเชิญชวนท่านให้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการจัดการขยะพลาสติกด้วยการร่วมมือกับบริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดกว่า ติดต่อเราวันนี้เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย

สนใจติดต่อสอบถาม

ประโยชน์จาก การจัดการขยะพลาสติก ด้วยการรีไซเคิล

1.ผลิตพลังงานความร้อน ที่ได้จากการเผาไหม้พลาสติก แปลงไปใช้ผลิตไฟฟ้า หรือใช้แทนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตอื่นๆ แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

2.สร้างรายได้จากการแปลงขยะพลาสติกเป็นพลังงาน ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า หรือ การขายเชื้อเพลิงที่มีคุณค่าให้กับผู้ที่สนใจพลังงานทางเลือก

3.ลดปริมาณขยะ การรีไซเคิลพลาสติก ให้เป็นพลังงานความร้อน จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ต้องกำจัดลงในหลุมฝังกลบ ที่เป็นวิธีจัดการขยะแบบดั้งเดิมได้

4.ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จากการเปลี่ยนการใช้ขยะพลาสติก ให้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือก แทนการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

นอกจากนี้ การจัดการพลาสติกด้วยการรีไซเคิล ยังมีประโยชน์ในหลายด้าน

สิ่งแวดล้อม

 • ประหยัดทรัพยากร การผลิตสินค้าจากพลาสติกรีไซเคิลใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตจากพลาสติกใหม่ ช่วยประหยัดน้ำมันดิบ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
 • ลดมลพิษ การลดการใช้พลาสติกใหม่และการลดการผลิตพลาสติกช่วยลดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต

เศรษฐกิจ

 • สร้างงาน อุตสาหกรรมรีไซเคิลสร้างงานใหม่ในกระบวนการเก็บรวบรวม, คัดแยก, และแปรรูปพลาสติกเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
 • กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน การนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยให้สังคมใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สังคม

 • เพิ่มความตระหนักรู้ทางสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิลเป็นหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 • สร้างชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนที่มีการรีไซเคิลอย่างแข็งขันมีส่วนช่วยให้ชุมชนนั้นยั่งยืน ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและการลดมลพิษ
 • การศึกษาและการเรียนรู้ โครงการรีไซเคิลให้โอกาสในการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วม

   การรีไซเคิลพลาสติกไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ แต่ยังเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคม ทุกการกระทำ ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด ล้วนมีส่วนช่วยในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

จากที่กล่าวมา

ในยุคที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ การจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพคือความท้าทายที่เราทุกคนต้องเผชิญ โดยเฉพาะพลาสติกอันตรายที่ต้องการการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

   แต่ถ้าหากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกำจัดกากอุตสาหกรรม หรือรีไซเคิล การเลือกใช้บริการจาก En-technology ที่ปรึกษาด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรม 24 ชั่วโมง พร้อมกำเนินการเอกสารจากกรมโรงงานให้ทั้งหมดฟรี จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณกำลังวางใจงานสำคัญนี้ไว้ในมือของผู้เชี่ยวชาญ ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 20 ปี

ขั้นตอนการให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด
 2. ดูหน้างานว่าเป็น waste ประเภทไหนบ้าง อันตรายหรือไม่อันตราย
 3. ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน  เช่น รถกระบะ4ล้อ, Roll off  Box ,  Roll off  Tank
 4. เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบื้องต้น
 5. จัดทำใบเสนอราคาภายใน 2 วัน
 6. วิเคราะห์ LAB 7  วัน (ฟรี)
 7. ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
 8. เซลล์จะไปรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน ใช้เวลา 7 วัน
 9. ส่งผลวิเคราะห์ให้กับทางลูกค้า
 10. ขออนุญาตกับกรมโรงงาน (3-5วัน)
 11. ลูกค้าที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตในระบบกรมโรงงาน ทางเอ็นเทค ดำเนินการสมัครการใช้บริการให้จนแล้วเสร็จ
 12. Support ข้อมูลการยื่นขออนุญาตให้กับลูกค้า (พร้อมผลวิเคราะห์ ถ้ามี)
 13. มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้  ใช้เวลาประเมาน 3-5 วัน
 14. แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า 12 ชั่วโมง – รถขนส่ง บริการ 24 ชั่วโมง
 15. เซลล์เช็ครถขนส่งให้กับลูกค้า
 16. เซลล์จัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส