Eco Factory อุตสาหกรรมเชิงระบบนิเวศ ก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

Eco Factory

Eco Factory ก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

ในโลกที่การปกป้องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หรือโรงงานเชิงนิเวศได้กลายมาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการผลิต โรงงานเหล่านี้มีการดำเนินการที่เน้นย้ำไปที่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และสร้างความดีต่อสังคม เราจะมาพูดถึงว่า Eco Factoryคืออะไร หลักการสำคัญ และประโยชน์ที่มากับการเป็นโรงงานแบบนิเวศ

ความหมายและความสำคัญของ Eco Factory

Eco Factory หมายถึงโรงงานที่มีการดำเนินการภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม, สังคม, และเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น Eco Factoryที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในตลาดโลกที่เน้นความยั่งยืนอีกด้วย

ประกอบไปด้วย 3 มิติ

 1. มิติเศรษฐกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความสามารถสูงสุดนั้นเป็นหัวใจของ Eco Factoryโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรมมาใช้ ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น แต่ยังช่วยให้กระบวนการผลิตมีความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ยังช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

 • ลดต้นทุน

การลดต้นทุนเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลัก ซึ่งไม่เพียงแต่จำกัดอยู่ที่การลดค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายระยะยาวผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การรีไซเคิลวัสดุ, การใช้พลังงานหมุนเวียน, และการปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อลดการสูญเสียสินค้าไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิต แต่ยังลดความต้องการสำหรับการซื้อทรัพยากรใหม่ๆ

 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การปรับเปลี่ยนสำหรับโรงงานเชิงนิเวศ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยืนหยัดและเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การนำแนวคิดของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเข้ามาใช้ไม่เพียงแต่ช่วยให้โรงงานมีผลกระทบน้อยลงต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง นี่คือวิธีการที่โรงงานเชิงนิเวศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 1. มิติสังคม
 • สร้างความปลอดภัยในการทำงาน

การดำเนินการตามมาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เพื่อปกป้องพนักงานจากอันตรายและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในที่ทำงาน การลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่ปลอดภัยและการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยช่วยให้ลดอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน

 • พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ไม่เพียงแต่ในด้านสุขภาพและความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนการเติบโตทางอาชีพและการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาส่วนบุคคล การมีนโยบายที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและความภักดีต่อองค์กร

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

มักมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการท้องถิ่นต่างๆ เช่น การสนับสนุนการศึกษา, การดูแลสุขภาพ หรือการสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมและกีฬา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการสนับสนุนให้กับชุมชน การมีส่วนร่วมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงงาน แต่ยังสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

 1. มิติสิ่งแวดล้อม
 • ลดมลพิษ

มีการใช้เทคโนโลยีที่ลดการปล่อยมลพิษลงสู่สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดมลพิษทางน้ำ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซ CO2 และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม การลดมลพิษไม่เพียงแต่ช่วยให้อากาศและน้ำที่สะอาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการลดการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายในกระบวนการผลิต

 • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นหนึ่งในหลักสูตร ที่มุ่งเน้นทั้งในด้านการใช้พลังงาน, วัตถุดิบ, และน้ำ โรงงานเหล่านี้มักจะใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือลม และมีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เครื่องจักรที่มีการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อลดการสูญเสีย

 • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ, น้ำ หรือพลังงาน โดยมีการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ เพื่อติดตาม และลดการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ จากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

แต่ถ้าหากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกำจัดกากอุตสาหกรรม หรือรีไซเคิลอยากถูกวิธี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้บริการจาก En-technology จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณกำลังวางใจงานสำคัญนี้ไว้ในมือของผู้เชี่ยวชาญ ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 20 ปี

1.งานดีมีมาตรฐาน

2.ทำให้งานเสร็จเร็วภายใน 1-2 วัน

3.สามารถเข้ารีบงานเร่งด่วนภายใน 24 ชม.

4.พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรม

5.พร้อมดำเนินการด้านเอกสารที่ยุ่งยากให้กับคุณ

6.ถูกต้องตามกฎหมาย 100%

จากที่กล่าวมา

Eco Factory จึงไม่เพียงแต่เป็นคำตอบสำหรับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แต่ยังเป็นการปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนที่อุตสาหกรรมการผลิตสามารถทำงานร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว การพัฒนาและนำเสนอโรงงานเชิงนิเวศไม่เพียงแค่ตอบสนองต่อความต้องการทางสิ่งแวดล้อม และ สังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มคุณค่า และการยอมรับจากตลาดที่มีความต้องการสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ และ บริการที่ยั่งยืน

ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและการปฏิบัติตามหลักการสามมิติของความยั่งยืน ( เศรษฐกิจ , สังคม , และ สิ่งแวดล้อม ) Eco Factory ไม่เพียงแต่เป็นโรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของโลกปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีการผลิตที่มีความยั่งยืนมากขึ้นใน อนาคต

ขั้นตอนการให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด
 2. ดูหน้างานว่าเป็น waste ประเภทไหนบ้าง อันตรายหรือไม่อันตราย
 3. ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน เช่น รถกระบะ4ล้อ, Roll off  Box ,  Roll off  Tank
 4. เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบื้องต้น
 5. จัดทำใบเสนอราคาภายใน 2 วัน
 6. วิเคราะห์ LAB 7  วัน (ฟรี)
 7. ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
 8. เซลล์จะไปรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน ใช้เวลา 7 วัน
 9. ส่งผลวิเคราะห์ให้กับทางลูกค้า
 10. ขออนุญาตกับกรมโรงงาน (3-5วัน)
 11. ลูกค้าที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตในระบบกรมโรงงาน ทางเอ็นเทคฯ ดำเนินการสมัครการใช้บริการให้จนแล้วเสร็จ
 12. Support ข้อมูลการยื่นขออนุญาตให้กับลูกค้า (พร้อมผลวิเคราะห์ ถ้ามี)
 13. มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ ใช้เวลาประเมาน 3-5 วัน
 14. แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า 12 ชั่วโมง – รถขนส่ง บริการ 24 ชั่วโมง
 15. เซลล์เช็ครถขนส่งให้กับลูกค้า
 16. เซลล์จัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส