กำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด ESG

แนวคิดของ ESG

   ในปัจจุบัน En – Technology ให้ความสำคัญกับการกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) ที่ได้กลายเป็นหัวข้อที่สำคัญในวงการธุรกิจ และการลงทุน ถือว่านับเป็นกระแสที่กำลังมีความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ซึ่ง ESG นั้นไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทางสังคม และการบริหารที่ดีเยี่ยมขององค์กรด้วย

ESG คืออะไร?

   คือ แนวคิดที่นักธุรกิจ และนักลงทุนให้ความสำคัญกับปัจจัยในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), ด้านสังคม (Social), และการบริหารจัดการ (Governance)  ในการดำเนินกิจการของตน ซึ่งความสำเร็จ และความยั่งยืนของธุรกิจไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่กำไรเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการ และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  และสิ่งแวดล้อมให้มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแนวคิด ESG นั้นเกิดขึ้นเป็นที่รู้จักในข่วงตั้งแต่ปี 2005 จากการตีความของ UN Global Compact เป็นกลุ่มโครงการที่สนับสนุนธุรกิจในการปฏิบัติตามหลักสากล ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม, สังคม, และการบริหาร

   ซึ่งการนำ ESG มาเป็นข้อพิจารณาในการลงทุน และการดำเนินธุรกิจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันสองวัน แต่เป็นผลมาจากการตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม, และการบริหารในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

การกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด ESG ช่วยอะไร?

 • ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (Environmental) โดยการมุ่งเน้น การกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปล่อยก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ลดการปล่อยสารพิษที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการคัดแยกประเภทกากอุตสาหกรรมอันตราย และไม่อันตราย ก่อนที่จะนำไปทำลายด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
 • ลดผลกระทบต่อสังคม (Social) โดยการมุ่งเน้น การทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนา และการให้ความสำคัญกับสถานที่การทำงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้สุขภาพร่างของพนักงานในองค์กรปลอดภัย ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กร
 • พัฒนาการบริหารจัดการ (Governance) โดยการมุ่งเน้น ให้มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงหรือไม่

ประโยชน์ของ แนวคิดของ ESG 

   การทำ ESG (Environmental, Social, and Governance) ในธุรกิจนั้นไม่เพียงแค่เป็นกระบวนการที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกที่สร้างประโยชน์หลายด้านให้กับธุรกิจเองได้มากมาย

 1. การเสริมภาพภาพลักษณ์องค์กร ในการดำเนินธุรกิจที่มีความใส่ใจเรื่องESG จะสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตลาด และในหมู่ผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคม และลูกค้า
 2. การเรียกคืนลูกค้า โดยผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนั้นมีความสำคัญต่อความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งการทำESG ช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือ และความพึงพอใจของลูกค้าส่วนใหญ่
 3. ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ จากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีทางด้านสังคม จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อกฎหมายและความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
 4. เข้าถึงทุนการลงทุน ที่มีความสนใจในการลงทุนที่มีแนวคิดESG ที่มักมองเห็นธุรกิจที่ดำเนินการอย่างยั่งยืน เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนในธุรกิจนั้นๆ
 5. การปรับตัวที่ยั่งยืน ด้วยการทำESG จะช่วยในการปรับตัวที่ยั่งยืนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงได้ในระยะยาว
 6. ประหยัดทรัพยากร จากการลดการใช้ทรัพยากรทั้งธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

   ด้วยเหตุนี้ การทำ ESG ไม่เพียงช่วยในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน และมีความยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกที่สร้างประโยชน์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า และมีประโยชน์ต่อองค์กรในทางระยะยาวขององค์กร

จากที่กล่าวมา 

การกำจัดกากอุตสาหกรรมตามหลักแนวคิดESG ไม่เพียงทำให้ธุรกิจเป็นที่ยั่งยืน แต่ยังสร้างความเชื่อมั่นในลูกค้าที่มาใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม รวมถึงสังคม และพนักงงานในองค์กร ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ นอกจากนี้ การดำเนินการ ESG อย่างเหมาะสมยังช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขัน

ทำไมต้อง บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ?

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานใน การขอใบอนุญาตกรมโรงงาน เข้าใจขั้นตอน กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของกรมโรงงานเป็นอย่างดี
 • มีผลงานที่ผ่านมาในการขอใบอนุญาตกรมโรงงาน ให้กับลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ
 • ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำอย่างมืออาชีพ

บริการครบวงจร

 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของกรมโรงงาน
 • บริการจัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอใบอนุญาต
 • บริการยื่นขอใบอนุญาตกรมโรงงาน แทนลูกค้า
 • บริการติดตามผล และแจ้งความคืบหน้าของการขอใบอนุญาต
 • บริการให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ของกรมโรงงาน

ความน่าเชื่อถือ

 • บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่มีใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด
 2. ดูหน้างานว่าเป็น waste ประเภทไหนบ้าง อันตรายหรือไม่อันตราย
 3. ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน  เช่น รถกระบะ4ล้อ, Roll off  Box ,  Roll off  Tank
 4. เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบื้องต้น
 5. จัดทำใบเสนอราคาภายใน 2 วัน
 6. วิเคราะห์ LAB 7  วัน (ฟรี)
 7. ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
 8. เซลล์จะไปรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน ใช้เวลา 7 วัน
 9. ส่งผลวิเคราะห์ให้กับทางลูกค้า
 10. ขออนุญาตกับกรมโรงงาน (3-5วัน)
 11. ลูกค้าที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตในระบบกรมโรงงาน ทางเอ็นเทค ดำเนินการสมัครการใช้บริการให้จนแล้วเสร็จ
 12. Support ข้อมูลการยื่นขออนุญาตให้กับลูกค้า (พร้อมผลวิเคราะห์ ถ้ามี)
 13. มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้  ใช้เวลาประเมาน 3-5 วัน
 14. แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า 12 ชั่วโมง – รถขนส่ง บริการ 24 ชั่วโมง
 15. เซลล์เช็ครถขนส่งให้กับลูกค้า
 16. เซลล์จัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ 

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส