Category Archives: ข่าวสาร

ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย กำจัดสารเคมี ป้องกันมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

กำจัดสารเคมี อย่างถูกต้อง และปลอดภัยเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดในยุคที่เราต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน สารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร หรือการใช้ในชีวิตประจำวัน ล้วนสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้อย่างร้ายแรง

วิธีเอาตัวรอดเมื่อเผชิญหน้ากับ แอมโมเนียรั่ว

แอมโมเนียรั่ว สารเคมีที่ฟังดูธรรมดา แต่ซ่อนอันตรายมากมาย ถ้าหากเราเผลอมองข้าม อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติได้ในพริบตา! แอมโมเนียเป็นสารเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลายประเภท

โรงงานพลังงานสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน

โรงงานพลังงานสะอาด เป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และเป็นกลไกหลักในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของเรา ด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษทางอากาศ

เผาทำลาย กากแคดเมียม ตามข้อบังคับกฎหมาย

กากแคดเมียม เป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่มีแคดเมียมเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งถือเป็นสารปนเปื้อนที่ต้องจัดการอย่างระมัดระวังเนื่องจากแคดเมียมเป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสูงและสามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้

กฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม “เปลี่ยน” เมื่อโลกเข้าขั้นวิกฤต

กฎหมายกรมโรงงาน และนโยบายต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและจำเป็นต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนอย่างรอบคอบ คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุม และจัดการกับโรงงานต่างๆ เพื่อให้การผลิตและกิจกรรมทางอุตสาหกรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน

บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน ต้องทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน?

ทำความสะอาด บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ โรงงานไม่สามารถล้างทำความสะอาดเองได้ แล้วควรมีความถี่ในการทำความสะอาดเท่าไหร่?

ความสำคัญของการทำลาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร

สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดสรรพากร/สมอ. ต้องมีวิธีทำลายอย่างถูกต้องเท่านั้นถึงจะไม่มีการเรียกเก็บภาษี มีใบรับรองการทำลาย

บริการระดับมืออาชีพสำหรับการ ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน

ทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงาน ประเภทต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ มีใบอนุญาตที่ถูกต้องในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

อัพเดทเอกสาร ใบ Manifest กากของเสีย ฉบับใหม่ 2566 เหลือแค่1ฉบับ?

เอกสาร Manifest (เมนิเฟส) ฉบับใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Waste Generator, Waste Transporter, Waste Processor ในการยื่นเอกสาร กอ.2 ปีต่อไป

รายงานข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 2566 ต้องมีอะไรบ้าง?

รายงานข้อมูล กากอุตสาหกรรม 2566 Waste Generator หรือ ผู้ก่อกำเนิดของเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมบังคับใช้ แตกต่างจากเดิม ดังนี้